Kundeloginlock
Play

SE HVORDAN DET FUNGERER

Hvad enten du er revisor eller bogholder, får du et intelligent og sikkert værktøj, hvor du kan udarbejde årsregnskab inkl. skatteberegning med alle dokumenter i én og samme arbejdsgang. Ingen tilkøb eller installation af ekstra programmer. LetRegnskab inkluderer endda konvertering til XBRL i én og samme løsning.

Indkomståret 2020

Selskabsskabelonen for 2020 er tilgængelig med følgende seneste forbedringer:

  • Vejledning om indregning af kompensationer vedrørende COVID-19.
  • Tilpasning til SKAT’s nyeste krav om indberetning af kontrollerede transaktioner, beløbsgrænse på 5 mio. er bortfaldet for indkomståret 2019
  • Forbedringer til omdannelse fra IVS til ApS

Lettere tilgang og bedre overblik ved filhåndtering i LetBox

Ved returnering af filer fra LetRegnskab.dk vil I fremadrettet modtage en mappe i LetBox med pdf-filer sammen med den velkendte Årsrapport-fil.
Mapperne og filerne i mapperne vil fortsat fremgå i LetBox i rækkefølge efter behandlingstidspunkt.
Download foretages fortsat ved højreklik på download for funktionen ”gem som…”

Har du spørgsmål eller forslag til forbedringer vedrørende LetRegnskab.dk, er du velkommen til at kontakte os på 43 330 330 eller support@letregnskab.dk.

DET SIGER VORES KUNDER OM VORES LØS-NINGER

LetRegnskab.dk hjælper os rigtig meget i det daglige arbejde, nemt at bruge og en stor sikkerhed at vide, at nye skattelove m.m. er indarbejdet i arbejdsgangen for udarbejdelse af årsregnskab. Desuden kan LetRegnskab.dk ikke roses nok, for den hjælp der ydes ved eventuelle problemer, der bliver altid fulgt op på eventuelle spørgsmål. Så tak for et godt program.

Munks Bogføring

Indkomståret 2019 og tidligere

Personskabelonen for 2019 er tilgængelig med følgende forbedringer i forhold til 2018:

  • Mere overskueligt at disponere årets overskud i VSO (virksomhedsskatteordningen)
  • Opsætning af konti under egenkapitalen, som indgår i hævninger i VSO (virksomhedsskatteordningen)
  • Tilretning af VSO (virksomhedsskatteordningen) omkring sikkerhedsstillelser og negativ indskudskonto

Både selskabs- og personskabelonen indeholder desuden øvrige opdateringer, som gør LetRegnskab.dk lettere at arbejde med.

Indkomståret 2018 ligger gratis tilgængelig ved login både for selskabs- og personskabelonen:

Derved kan 2018 benyttes til test, og oplysninger kan nemt føres videre til 2019.

Sitemap
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok