Kundeloginlock
Play

SE HVORDAN DET FUNGERER

Hvad enten du er revisor eller bogholder, får du et intelligent og sikkert værktøj, hvor du kan udarbejde årsregnskab inkl. skatteberegning med alle dokumenter i én og samme arbejdsgang. Ingen tilkøb eller installation af ekstra programmer. LetRegnskab inkluderer endda konvertering til XBRL i én og samme løsning.

Det siger vores kunder om vores løsninger

LetRegnskab.dk hjælper os rigtig meget i det daglige arbejde, nemt at bruge og en stor sikkerhed at vide, at nye skattelove m.m. er indarbejdet i arbejdsgangen for udarbejdelse af årsregnskab. Desuden kan LetRegnskab.dk ikke roses nok, for den hjælp der ydes ved eventuelle problemer, der bliver altid fulgt op på eventuelle spørgsmål. Så tak for et godt program.

Munks Bogføring

Indkomståret 2019

Selskabsskabelonen for 2019 (version 2) er tilgængelig med følgende forbedringer i forhold til version 1:

  • Tilpasning til SKAT’s nyeste krav om indberetning af kontrollerede transaktioner, beløbsgrænse på 5 mio. er bortfaldet for indkomståret 2019.
  • Forbedringer til omdannelse fra IVS til ApS
  • Lettere håndtering af indregning af reserver bundet i løbet af regnskabsåret. (direkte på reserve, udenom resultatopgørelsen)

Indkomståret 2018 ligger gratis tilgængelig ved login både for selskabs- og personskabelonen:
Derved kan 2018 benyttes til test og oplysninger kan nemt føres videre til 2019.

Personskabelonen for 2018 er tilgængelig med følgende tilføjelser i forhold til 2017:

  • Nøgletalsberegning. Ved tilvalg medtages disse i Bilag til Selvangivelsen
  • Årsopgørelse med vejledende skatteberegning. Der tages højde for de mest gængse forhold
  • Tilretning til ændringer i VSO (virksomhedsskatteordningen) omkring sikkerhedsstillelser og negativ indskudskonto

Begge skabeloner indeholder desuden væsentlige ændringer, som skal hjælpe med at gøre LetRegnskab.dk lettere at arbejde med.

Lettere tilgang og bedre overblik ved filhåndtering i LetBox

Ved returnering af filer fra LetRegnskab.dk vil I fremadrettet modtage en mappe i LetBox med pdf-filer sammen med den velkendte Årsrapport-fil.
Mapperne og filerne i mapperne vil fortsat fremgå i LetBox i rækkefølge efter behandlingstidspunkt.
Download foretages fortsat ved højreklik på download for funktionen ”gem som…”

Har du spørgsmål eller forslag til forbedringer vedrørende LetRegnskab.dk, er du velkommen til at kontakte os på 43 330 330 eller support@letregnskab.dk.

Sitemap
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok