Et samlet system til regnskabsprocessen fra kundeoverblik, tidsregistrering, sagsstyring og opstilling af årsrapporter

Årsregnskab på en nem og sikker måde

Systemet og programmets indbyggede kontroller sætter fokus på alle relevante spørgsmål, der skal besvares. Under punktet “Kontrollér og afslut” gøres der opmærksom på eventuelle uoverensstemmelser i de indtastede data eller ubesvarede spørgsmål. Hermed sikres kontinuitet og overensstemmelse i de indtastede data. Når alle punkter på “Kontrollér og afslut” er færdigbehandlet, kan arket uploades.

GoView - Dit håndgribelige CRM-system

Alle dine arbejdsprocesser samlet under ét login

Kundekendskab

Et system, der giver effektiv kvalitetssikring, så du kan opdatere og vedligeholde

Digital underskrift

Send dine færdige regnskaber til underskrift via den indbyggede løsning fra Addo

CRM-system

Et system, der hjælper med kundehåndtering, kundebudget, tidregistrering og meget mere

Beskedsystem

Sikkert system til udveksling af informationer og beskeder, hvor du nemt kan hente tidligere regnskaber

Alle dine arbejdsprocesser samlet under ét login.

Det er nemt at oprette nye klienter i forretningen

Medarbejderne kan se deres tidsregistrering

Du kan sende dine færdige regnskaber til underskrift via
den indbyggede løsning fra Addo

Dine kunder kan få eget login til en side, hvor der kan udveksles informationer og beskeder, hvilket gør det nemt for kunderne at hente tidligere regnskaber mv.

Du får et komplet system til tidsregistrering af både din og medarbejders arbejdstid

Du får mange muligheder for selv at tilpasse dele af systemet

Du får et system til styre sagerne, så du ikke glemmer noget
og altid kan se, hvor langt sagen er kommet

Du får et system som er under konstant udvikling, hvorfor dine ønsker til systemet altid er velkomne

Du får et overblik over dit budget

Du kan nemt opgøre dine igangværende arbejdsopgaver og samarbejder

Mette Løvheim LetRegnskab CRM

Årsrapporter både for klasse A og mindre klasse B med mulighed for logo på forsiden af dokumenterne

Følgende beregnes automatisk

Regnskabsmæssige afskrivninger

Opgørelse af skattepligtigt resultat for virksomheden (for personer)

Skattepligtig indkomst og formue, samt skatteberegning (for personer – hvis valgt)

Programmet genererer Excel-filen “Årsrapport”, der indeholder alle relevante dokumenter

Opgørelse af skattepligtig indkomst (for selskaber)

Alle relevante dokumenter oprettes som pdf-filer (med logo på forsiden – hvis valgt)

Skattemæssige afskrivninger

Beregning af aktuel skat og udskudt skat (for selskaber)

Årsrapport med logo

Integreret anlægskartotek med automatiske efterposteringer og kontroller af både regnskabsmæssige og skattemæssige afskrivninger, tab og fortjenester ved salg.
Årsrapporterne indeholder relevante tekster og noter ud fra regnskabstallene, uden at man selv skal fjerne overflødige tekster.

Enkelt og hurtigt for dig at udarbejde regnskaber

Vores regnskabsprogram henvender sig til revisorer og bogholdere, der udarbejder års- og perioderegnskaber for deres virksomheder og klienter.

Når du er oprettet som bruger og har tilføjet et CVR-nr. i vores server, modtager du et ark til udfyldelse. Med udgangspunkt i den bogførte balance bliver du i programmet vejledt gennem de regnskabs-, revisions- og skattemæssige forhold, der er relevante for det pågældende årsregnskab.

Mette Løvheim LetRegnskab CRM

Placering af anvendt regnskabspraksis, medtagelse af ledelsesberetning, egenkapitalopgørelse og øvrige valgfrie noter baseret på brugerens svar på valgmuligheder undervejs i regnskabsprocessen.

Placering af anvendt regnskabspraksis, medtagelse af ledelsesberetning, egenkapitalopgørelse og øvrige valgfrie noter baseret på brugerens svar på valgmuligheder undervejs i regnskabsprocessen.

Kontroller holder styr på besvarelse og afstemning af nødvendige oplysninger, så intet bliver glemt.

Det siger vores kunder om
vores løsninger

Munks BogføringHjælp i det daglige
Læs mere
LetRegnskab.dk hjælper os rigtig meget i det daglige arbejde, nemt at bruge og en stor sikkerhed at vide, at nye skattelove m.m. er indarbejdet i arbejdsgangen for udarbejdelse af årsregnskab. Desuden kan LetRegnskab.dk ikke roses nok, for den hjælp der ydes ved eventuelle problemer, der bliver altid fulgt op på eventuelle spørgsmål. Så tak for et godt program.
Vinta RegnskabLetRegnskab - Kan anbefales
Læs mere
LetRegnskab har en god service og svarer hurtigt. Man skal investere lidt tid i starten til at finde ud hvordan det er bygget op, men så kører det rigtig fint. Jeg kan trygt anbefale programmet videre 🙂
Anne MarieLetregnskab har god service
Læs mere
Vi har siden august 2018 brugt letregnskab. Vi har gennem hele perioden fået en god og altid hurtig tilbagemelding fra medarbejderne hos letregnskab. De er altid klar til at hjælpe os. Vi kan varmt anbefale at bruge letregnskab til opstilling af regnskaber.
Bogholderi Hjørnet ApSGodt Program
Læs mere
Godt program, hvor der er udførlig forklaring til langt de fleste spørgsmål. Har man dog stadigvæk brug for hjælp, når man stadigvæk ikke forstår tingene, så er de altid klar til at hjælpe. God og hurtig service.