Login tidligere platformlockGoView Loginlock

Enkelt og hurtigt for dig at udarbejde regnskaber

LetRegnskab.dk gør det nemt og hurtigt for dig at udarbejde regnskaber samt skatteberegninger for personlige virksomheder og selskaber omfattet af Regnskabsklasse B ved hjælp af programmet Årsafslutning.

LetRegnskab.dk Årsafslutning henvender sig til revisorer og bogholdere, der udarbejder års- og perioderegnskaber for deres virksomheder og klienter.

Når du er oprettet som bruger og har tilføjet et CVR-nr. på vores server, modtager du et ark til udfyldelse. Med udgangspunkt i den bogførte balance bliver du i programmet vejledt gennem de regnskabs-, revisions- og skattemæssige forhold, der er relevante for det pågældende årsregnskab.

Der er indbygget 1000 kontroller i programmet, der sikrer symmetri mellem balance, anlægskartotek og årsrapporten. Programmets indbyggede kontroller sætter også fokus på alle relevante spørgsmål, der skal besvares. Under punktet: "kontrol og afslut" gøres der opmærksom på eventuelle uoverensstemmelser i indtastede data eller ubesvarede spørgsmål. Hermed sikres kontinuitet og overensstemmelse i de indtastede data. Når alle punkter på "kontrol og afslut" er færdigbehandlet, kan arket uploades. Kontrolfunktionerne og de automatiske overførsler af data til selvangivelse, udbytteerklæringer m.v. gør, at der spares tid på udarbejdelse af regnskabet. Ligeledes kan alle stamdata, primotal m.v. overføres fra år til år.

Når årsregnskabet er udfyldt og besvaret, skal arket uploades til vores server, som foretager alle beregninger på baggrund af indtastede data. Du modtager herefter en fil med alle relevante dokumenter.

Følgende beregnes automatisk:

 • Regnskabsmæssige afskrivninger
 • Skattemæssige afskrivninger
 • Opgørelse af skattepligtig indkomst (for selskaber)
 • Opgørelse af sambeskatningsindkomst for sambeskattede selskaber
 • Beregning af aktuel skat og udskudt skat (for selskaber)
 • Opgørelse af skattepligtigt resultat for virksomheden (for personer)
 • Skattepligtig indkomst og formue, samt skatteberegning (for personer – hvis valgt)
 • Beregning af lønsumsafgift (hvis aktuelt)

Programmet genererer herefter Excel-filen "Årsrapport", der indeholder alle relevante dokumenter.

Personlig virksomhed: Filen indeholder mulighed for følgende dokumenter:

 • Årsrapport
 • Bilag til selvangivelsen med opgørelse af skattepligtigt resultat for virksomheden og specifikation af regnskabsposterne mm.
 • Indkomst- og formueopgørelse inkl. kapitalforklaring og skatteberegning (hvis valgt)
 • Udfyldt selvangivelsesblanket (svarer til SKAT’s indtastningsbillede)
 • Udfyldt lønsumsblanket (hvis aktuelt)
 • Ajourført anlægskartotek
 • Afslutningsark med efterposteringer

Selskaber: Filen indeholder mulighed for følgende dokumenter:

 • Årsrapport
 • Bilag til selvangivelse med opgørelse af skattepligtig indkomst (evt. sambeskatnings-indkomst), skatteberegning og specifikation af regnskabsposterne mm.
 • Udfyldt selskabsselvangivelse (svarer til SKAT’s indtastningsbillede)
 • Udfyldte udbytteblanketter (svarer til SKAT’s indtastningsbillede)
 • Udfyldt lønsumsblanket (hvis aktuelt)
 • Ajourført anlægskartotek
 • Afslutningsark med efterposteringer
 • Forslag til generalforsamlingsreferat til underskrift
 • Forslag til revisionsprotokol
 • XBRL-fil til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (selvstændig fil)

LetRegnskab.dk er en fornuftig økonomisk løsning:

 • Ingen store licensafgifter
 • Ingen meromkostninger
 • Ingen opsigelse
 • Du betaler pr. oprettet CVR.nr. altså kun for dit aktuelle forbrug.
 • LetRegnskab.dk Årsafslutning er udarbejdet af revisorer og skatterevisorer.

 

Kom godt i gang med LetRegnskab.dk

Sitemap
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok