Årsregnskab

LetRegnskab.dk gør det nemt og hurtigt for dig at udarbejde regnskaber samt skatteberegninger for personlige virksomheder og selskaber omfattet af Regnskabsklasse B.

LetRegnskab.dk er en fornuftig økonomisk løsning

Enkelt og hurtigt for dig at udarbejde regnskaber

LetRegnskab.dk’s regnskabsprogram henvender sig til revisorer og bogholdere, der udarbejder års- og perioderegnskaber for deres virksomheder og klienter.

Når du er oprettet som bruger og har tilføjet et CVR-nr. på vores server, modtager du et ark til udfyldelse. Med udgangspunkt i den bogførte balance bliver du i programmet vejledt gennem de regnskabs-, revisions- og skattemæssige forhold, der er relevante for det pågældende årsregnskab.

Der er indbygget over 1000 kontroller i programmet, der sikrer symmetri mellem balance, anlægskartotek og årsrapporten. Programmets indbyggede kontroller sætter også fokus på alle relevante spørgsmål, der skal besvares. Under punktet: “Kontroller og afslut” gøres der opmærksom på eventuelle uoverensstemmelser i indtastede data eller ubesvarede spørgsmål. Hermed sikres kontinuitet og overensstemmelse i de indtastede data. Når alle punkter på “Kontroller og afslut” er færdigbehandlet, kan arket uploades. Kontrolfunktionerne og de automatiske overførsler af data til selvangivelse, udbytteerklæringer m.v. gør, at der spares tid på udarbejdelse af regnskabet. Ligeledes kan alle stamdata, primotal m.v. overføres fra år til år.

Efter upload af det afsluttede ark til vores servere, foretages alle beregninger på baggrund af indtastede data. Du modtager herefter en fil med alle relevante dokumenter.Du modtager herefter en fil med alle relevante dokumenter.

Følgende beregnes automatisk

Programmet genererer herefter Excel-filen “Årsrapport”, der indeholder alle relevante dokumenter.

Derudover oprettes alle relevante dokumenter som pdf-filer (med logo på forsiden – hvis valgt).

Personlig virksomhed

Filen indeholder mulighed for følgende dokumenter:

Selskaber

Filen indeholder mulighed for følgende dokumenter:

LetRegnskab CRM system ansatte

Kom godt i gang med LetRegnskab

Bemærk: Alle data, du indtaster i denne formular, slettes d. 30-08-2024