GoView - platformen, der samler dine kundeoplysninger

Udgangspunktet var et mini-crm system, som ikke er så mini længere. Det er nu blevet LetRegnskabs nye platform, som samler de kendte funktioner og vil tilbyde nye, som vil samle dine arbejdsprocesser til ét login.

Alle dine arbejdsprocesser
samlet under ét login.

Det er nemt at oprette nye klienter i forretningen

Medarbejderne kan se deres tidsregistrering.

Du kan sende dine færdige regnskaber til underskrift via
den indbyggede løsning fra Addo.

Dine kunder kan få deres eget login til en side oprettet til det formål
at kunne udveksle informationer og beskeder, herunder at gøre
det nemt for kunderne at hente tidligere regnskaber mv.

Du får et komplet system til tidsregistrering af tiden 
på kunderne og medarbejdernes arbejdstid.

Du får mange muligheder for selv at tilpasse dele af systemet.

Du får et system til styre sagerne , så du ikke glemmer noget
og altid kan se, hvor langt sagen er kommet.

Du får et system som er under fortsat udvikling, så ønsker er velkomne.

Du kan se dit budget.

Du nemt kan opgøre dine igangværende arbejder.

GoView for overblik

Ved den enkelte klient er der filhåndtering, så alle filer kan uploades til GoView på den enkelte kunde, og alle medarbejdere derved kan tilgå de samme filer. Digital underskrift med Visma Addo findes på hver enkelt kunde. Alle filer uploadet til GoView på den pågældende kunde, kan fremsendes til underskrift.

Der medfølger 2 standardsager til tidsregistrering; en til enkeltmandsvirksomheder og en til selskaber.
Ved anvendelse af sager på den enkelte kunde, kan Sagsoverblik og dermed også Mine sager anvendes til at holde styr på igangværende opgaver, hvor længe de har været i hus, og hvor langt de er i forløbet.

Da dette er en ny platform, vil I selvfølgelig have mulighed for at byde ind med tilpasning af funktionerne, både ris og ros, så vi kan få et brugbart produkt for alle.

Support til systemet til kr. 300+moms pr. påbegyndt kvarter. Pris for eventuelle tilpasninger aftales individuelt.