it-2

For at kunne anvende programmer fra LetRegnskab.dk skal du blot have:

  • Internet adgang – dog arbejdes der i det daglige lokalt på computeren
  • Microsoft Office Excel 2010 eller nyere
  • E-mailadresse.

Kompatibilitetsskema

Windows 7 Windows 8 Windows 10 Apple Mac (*)
Excel 2010 OK OK OK
Excel 2011 X
Excel 2013 OK OK OK
Excel 2016 OK OK OK  (1, 2) X

(1) Brugere har oplevet forstyrrelser i funktionaliteten af dropdownbokse. Microsoft har anerkendt fejlen og arbejder på en løsning. Oplever du dette fænomen, så tag kontakt til os og få en instruktion i en midlertidig løsning

(2) Brugere har i visse tilfælde oplevet forstyrrelser ved at Excel kan fastfryse eller “hænge”. Microsoft har anerkendt problemet og har anvist følgende løsning.

(*) Bemærk at Office versionerne for Apple MAC computere ikke supporterer programmerne fuldt ud, og brugere med denne platform kan opleve problemer.

Hvordan virker Årsafslutningsprogrammet ?

LetRegnskab.dk afvikles over vores server. Alle filer opbevares på serveren, så du altid har adgang til dem. Du har mulighed for at vælge, at beregnede filer krypteres. I de tilfælde opbevarer LetRegnskab.dk IKKE filerne.

Der er indbygget 1000 kontroller, som dels sikrer, at der er kontinuitet i tallene og dels sikrer, at der symmetri mellem balance, anlægskartotek og årsrapporten.

Kontrolfunktionerne og de automatiske overførsler af data til selvangivelse, udbytteerklæringer m.v. gør, at der vindes meget tid.

Alt arbejde, der er lavet det første år, genbruges selvfølgelig også, når man opretter nyt regnskabsår.

  • Når bogføringen er klar, indtastes balancen og anlægskartotek samt eventuelt stamdata i modulet. Du vil blive omhyggeligt guidet igennem hele forløbet trin for trin.
    Inddata modulet er logisk og intuitivt opbygget med relevante hjælpetekster
  • Når indtastningen er afsluttet bliver dine inddata kontrolleret og valideret af programmet, hvorefter uploadning til vores server kan ske. I løbet af få minutter vil du modtage en mail om, at Årsrapporten ligger klar i din personlige Letbox på hjemmesiden.
  • Du har nu din årsrapport og en udfyldt selvangivelse og udbytteblanket for så vidt angår selskabet. Hvis du udarbejder regnskab for en personlig virksomhed får du tillæg til den udvidede selvangivelse og skal bare udfylde den resterende del af selvangivelsen.
  • Det hele kan nu printes ud og afleveres til SKAT samt til Erhverv og Selskabsstyrelsen. 

Alle data opbevares på vores servere og vil selvfølgelig blive behandlet fortroligt og med fuld diskretion og høj data sikkerhed.

Godkendt af datatilsynet.