Vi har nu tilføjet en slet knap, inde i din Letbox så du mulighed for at slette de filer du ikke længere ønsker at have.

Bemærk at LetRegnskab.dk derefter ikke har adgang til de slettede filer, hvorfor du selv skal gemme dine klienters oplysningsark, XBRL og årsrapport filer.

Det er vigtigt, at du får gemt disse filer, så du kan bruge dem til næste års sammenligningstal.

Vær opmærksom på at vi ikke har back up af den fil du er ved at slette. Gem filen på din pc til næste års sammenligningstal.

Kontakt os på 43 330 330 hvis du har spørgsmål til dette.