Selskabsskatteprocenten nedsættes med virkning for indkomståret 2016 til 22,0 % mod 23,5 % for indkomståret 2015. Første rate af aconto-skatten for 2016 skal senest betales mandag den 21. marts 2016.