Vi kan nu glæde dig med, at forbedringer til selskabsskabelonen for 2016 netop er lagt på vores server, og dermed er klar til din udarbejdelse af flere regnskaber.

I forhold til tidligere version har vi forbedret med følgende:

  • National sambeskatning med op til 4 datterselskaber
  • Selskabsskat kan indarbejdes i hele tusinde kroner (t.kr.)
  • Beregning af skattetillæg kan fravælges
  • Ledelsesberetning kan nu vælges indarbejdes i en note, eller som tidligere som en særskilt del af Årsrapporten
  • Note vedrørende kapitalandele kan fravælges
  • Note vedrørende selskabskapital kan fravælges
  • Note vedrørende ændringer i selskabskapitalen indenfor de seneste 5 år kan vises
  • Linjer med nulværdi kan fravælges.

Vi kan desuden oplyse, at selskabsskabelonen for 2016 i forhold til 2015 er ændret ved, at selskabsskat indarbejdes under Andre tilgodehavender eller Anden gæld.