Vi kan nu glæde dig med, at forbedringer til selskabsskabelonen for 2016 netop er lagt på vores server, og dermed er klar til din udarbejdelse af flere regnskaber.

I forhold til tidligere version har vi forbedret med følgende:

  • National sambeskatning med op til 4 datterselskaber
  • Selskabsskat kan indarbejdes i hele tusinde kroner (t.kr.)
  • Beregning af skattetillæg kan fravælges
  • Ledelsesberetning kan nu vælges indarbejdes i en note, eller som tidligere som en særskilt del af Årsrapporten
  • Note vedrørende kapitalandele kan fravælges
  • Note vedrørende selskabskapital kan fravælges
  • Note vedrørende ændringer i selskabskapitalen indenfor de seneste 5 år kan vises
  • Linjer med nulværdi kan fravælges.

Vi kan desuden oplyse, at selskabsskabelonen for 2016 i forhold til 2015 er ændret ved, at selskabsskat indarbejdes under Andre tilgodehavender eller Anden gæld.

Vi frigiver versioner i takt med indarbejdelse af forbedringer/ændringer.

Du har fortsat mulighed for at få dit LOGO på forsiden af Årsrapport, Bilag til Selvangivelsen med flere. Det vil koste 750 kr. ekskl. moms for denne facilitet. Kontakt os for nærmere information.

Da vores udvikling af programmet sker i samarbejde med brugerne, vil vi sætte stor pris på ønsker til fremtidige forbedringer, hvorfor du ikke skal tøve med at kontakte os.

Vi håber desuden, at du kan afsætte to minutter af din tid til at besøge vores Facebook side: https://www.facebook.com/Letregnskab/
og trykke på SYNES OM knappen.
Så kan du fremover nemt finde nyheder og opdateringer fra os.

Vi forsøger hele tiden at formidle relevante nyheder, servicemeddelelser og brugervenlige programmer.

På forhånd tak

Med venlig hilsen
LetRegnskab