Du har mulighed for at hente data fra tidligere oplysningsark. På denne måde får du de rigtige sammenligningstal ind fra tidligere år samt andet relevant data der kan genbruges i år 2.

Overførelse af data forgår i 2 step.
Åben dit oplysningsark for det nye år, vælg i menuen ”Hent fra tidligere ark”

  1. Hent kontoplan fra tidligere år, vælg oplysningsarket på kunden fra sidste år og klikker ok.
  2. Herefter vælger du Hent data fra sidste års årsrapport, vælger årsrapport filen og klikker ok.

Herved for du overført følgende oplysninger:

Stamdata
Sammenligningstal
Ajourført anlægskartotek
Herudover vil en masse svar blive overført så man ikke skal svare på dem igen. Vi præudfylder aldrig ”kritiske” spørgsmål, som f.eks. going-concern problemer, mellemregning med ledelsen da det kan variere fra år til år.