LetRegnskab.dk gør det nemt og hurtigt for dig at udarbejde regnskaber samt skatteberegninger for personlige virksomheder og selskaber omfattet af Regnskabsklasse B.

LetRegnskab.dk Årsafslutning henvender sig til revisorer og bogholdere, der udarbejder års- og kvartalsregnskaber for deres virksomheder og klienter.

Med udgangspunkt i den bogførte balance bliver du vejledt gennem de regnskabs-, revisions- og skattemæssige forhold, der er relevante for det pågældende årsregnskab.

Programmets indbyggede kontroller er med til at sikre, at der er kontinuitet og overensstemmelse i de indtastede data, samt at der bliver taget stilling til relevante spørgsmål. En indbygget ”mangelliste” gør opmærksom på eventuelle uoverensstemmelser i indtastede data eller ubesvarede spørgsmål.

Når alle felter er udfyldt og besvaret, uploades arket til vores server, som foretager alle beregninger på baggrund af indtastede data. Følgende beregnes automatisk:

 • Regnskabsmæssige afskrivninger
 • Skattemæssige afskrivninger
 • Opgørelse af skattepligtig indkomst (for selskaber)
 • Opgørelse af sambeskatningsindkomst for sambeskattede selskaber
 • Beregning af aktuel skat og udskudt skat (for selskaber)
 • Opgørelse af skattepligtigt resultat for virksomheden (for personer)
 • Skattepligtig indkomst og formue, samt skatteberegning (for personer – hvis valgt)
 • Beregning af lønsumsafgift (hvis aktuelt)

Programmet genererer herefter en Excel-fil, der indeholder alle relevante dokumenter.

Personlig virksomhed: Filen indeholder følgende dokumenter:

 • Årsrapport
 • Bilag til selvangivelsen med opgørelse af skattepligtigt resultat for virksomheden og specifikation af regnskabsposterne mm.
 • Indkomst- og formueopgørelse inkl. kapitalforklaring og skatteberegning (hvis valgt)
 • Udfyldt selvangivelsesblanket (svarer til SKAT’s indtastningsbillede)
 • Udfyldt lønsumsblanket (hvis aktuelt)
 • Ajourført anlægskartotek
 • Afslutningsark med efterposteringer

Selskaber: Filen indeholder følgende dokumenter:

 • Årsrapport
 • Bilag til selvangivelse med opgørelse af skattepligtig indkomst (evt. sambeskatnings-indkomst), skatteberegning og specifikation af regnskabsposterne mm.
 • Udfyldt selskabsselvangivelse (svarer til SKAT’s indtastningsbillede)
 • Udfyldte udbytteblanketter (svarer til SKAT’s indtastningsbillede)
 • Udfyldt lønsumsblanket (hvis aktuelt)
 • Ajourført anlægskartotek
 • Afslutningsark med efterposteringer
 • Forslag til generalforsamlingsreferat til underskrift
 • Forslag til revisionsprotokol
 • XBRL-fil til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (selvstændig fil)

Når et CVR-nr. er oprettet på vores server, modtager du et ark til udfyldelse af råbalance og diverse oplysninger. Når udfyldelsen er færdig, trykker du på upload, vores server modtager arket og sender en ”pakke” – dvs.  en fil med alt tænkeligt materiale.

Der er indbygget 1000 kontroller, der sikrer symmetri mellem balance, anlægskartotek og årsrapporten. Kontrolfunktionerne og de automatiske overførsler af data til selvangivelse, udbytteerklæringer m.v. gør, at der vindes meget tid. Alt arbejde, der er lavet det første år, genbruges selvfølgelig også, når man opretter nyt regnskabsår.

 • LetRegnskab.dk Årsafslutning er udarbejdet af revisorer og skatterevisorer.
 • LetRegnskab.dk er tilmed en økonomisk løsning.
 • Vi har nemlig ingen store tilslutningsafgifter
 • Ingen store licensafgifter
 • Ingen meromkostninger
 • Ingen opsigelse
 • Prisen er altid kendt, du betaler nemlig pr. klient-CVR nr. for et år og dermed kun efter dit aktuelle forbrug, uanset om det måtte ændre sig fra år til år.

Se din pris, i menuen Pris og bestilling