PERSONSKABELONEN FOR 2014 ER KLAR, MEN VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DER ER VISSE SITUATIONER UNDER VIRKSOMHEDSORDNINGEN, SOM PROGRAMMET IKKE KAN HÅNDTERE:

 

OBS!!  DER ER SKET ÆNDRINGER I VIRKSOMHEDSORDNINGEN:

Der er med virkning fra 11. juni 2014 indført ændringer til virksomhedsordningen som har haft det formål at lukke et hul i ordningen, som visse større revisionsfirmaer har udnyttet. Ændringerne har følgende konsekvenser:

1. Fra og med 11. juni 2014 kan man ikke opspare overskud i virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen er negativ og/eller der før 11. juni 2014 er stillet sikkerhed for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen. Dette er dog kun relevant, hvis summen af negativ indskudskonto og sikkerhedsstillelse overstiger 500.000 kr.

2. Sikkerhedsstillelser fra og med 11. juni for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen anses for en hævning i virksomheden (og kan medføre at tidligere år opsparede overskud kommer til endelig endelig beskatning. Frem til udgangen af 2017 vil det dog være muligt at stille nye (private) sikkerheder til afløsning af sikkerhederne i virksomheden. Hvis de er omfattet af bestemmelserne og ikke er afviklet ved udgangen af 2017 vil opsparede overskud for perioden 11. juni 2014 – 31.
december 2017 blive anset for hævet den 1. januar 2018.

3. Rentekorrektionssatsen ændres til kapitalafkastsatsen (2 % for 2014) med tillæg af 3 %. Har dog først virkning fra 2015.

Såfremt man bliver omfattet af de nye overgangsregler, ville man i givet fald skulle udarbejde to delregnskaber (1/1-10/6 og 11/6-31/12), hvor man for den første periode godt kan opspare overskud, men ikke kan opspare overskud i den sidste periode.

Vi har som følge heraf vurderet, at det ikke vil være muligt at få programmet til at foretage disse beregninger automatisk, da der vil være utallige forhold, der skal tages højde for, og som ikke kan umiddelbart kan løses ved Ja/Nej spørgsmål. Endvidere er det vores opfattelse, at brugerne af LetRegnskab Årsafslutning ikke vil blive berørt af lovændringerne.

Af de årsager har vi besluttet IKKE at indarbejde de nye lovændringer i programmet. Det har den konsekvens, at du IKKE kan benytte virksomhedsordningsdelen, såfremt du måtte have et regnskab, der er omfattet af ovennævnte overgangsregler.