En hovedaktionærs løn må ikke erstattes af skattefrie udbetalinger som f.eks. kost og logi.

Hovedaktionæren skal have en rimelig løn for udført arbejde.

To betingelser skal være opfyldt, for at en virksomhed kan udbetale skattefrie godtgørelser til en medarbejder.

For det første må godtgørelserne ikke være en del af lønnen, men udelukkende en kompensation for afholdte udgifter til kost, logi og/eller kørsel (befordring). Det betyder, at den ansatte ikke må acceptere en lavere løn end ellers mod at få udbetalt skattefrie godtgørelser i stedet for.

For det andet må lønnen ikke være af ubetydelig størrelse. Hvad der kan anses for en rimelig løn er ikke klart defineret, men en timeløn på under 100 ,- vil formentlig ikke anses for rimelig.