For at få din saldo på egenkapitalen til at stemme, er det vigtigt at du følger nedenstående vejledning.
I sammenligningsåret taster du det fulde årsresultat for det pågældende år ud for konto 30019 “Årets resultat”.
For indeværende år i råbalancen skal feltet være uden tal.
Når du skal registrer udbytte for året, taster du beløbet i sammenligningsåret ud for “forslag til udbytte”.
For at få afstemt egenkapitalen tilpasses saldoen ved at taste i feltet overført resultat tidligere år.