Hvordan opretter jeg et aktiv i mit anlægskartotek
Klik på Anlægskartotek i menuen, skriv under Tilgang i dette regnskabsår, Købsdato med dd-mm-åå, beskrivelse af aktivet samt købspris.
Herefter skal du tage stilling til om aktivet afskrives med beløb eller procent på de regnskabsmæssige afskrivninger.
Under de skattemæssige afskrivninger skriver du hvilken procent der skal afskrives med. Her har du også mulighed for at foretage en straksafskrivning af aktivet.

Hvad gør jeg hvis aktivet er solgt?
Klik på anlægskartotek og under det aktiv der er solgt. har du mulighed for efter regnskabsmæssige og skattemæssige afskrivninger sætte x i ”solgt i året”. Angiv salgsdato og anfør den faktiske salgspris.
Salget af aktivet skal fremgå af balancen.